UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://pgkpolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarząd spółki strona główna 
Zarząd spółki
Zarząd Spółki 
Nazwa Zarząd Spółki
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica KRAKOWSKA
Numer domu 11
Kod pocztowy 28-230 Połaniec


Skład zarządu

Zbigniew Guła - Prezes Zarządu

tel. (015) 865 05 40

 

Uchwała Rady Nadzorczej PGK z Połańcu Spółka z o.o. Nr 1/16/III/2018 z dnia 16.03.2018 r. w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Spółki

Uchwała Rady Nadzorczej PGK z Połańcu Spółka z o.o. Nr 26/IV/2007 z dnia 14.02.2008 r. w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

 
Informację zaktualizowano 2019-05-06 14:31:18, wprowadzający: Szczepan Tryka
 
Uchwała Nr 18/IV/2007 w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko "Prezes Zarządu" Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu.  UchwalaokonkursienaPrezesa.pdf
Informację zaktualizowano 2007-10-08 14:03:03, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Powołanie Prezesa Zarządu PGK w Połańcu Sp. z
o.o. 
 Uchwała_RN_21-IV-2007-Powolanie_Prezesa_Zarzadu.jpg
Informację dodano 2007-11-22 11:32:12, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu i
oddelegowanie członka RN do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu 
 Uchwala_RN_26-IV-2008-zawieszenieipowolanieprezesa.pdf
Informację dodano 2008-03-03 13:51:44, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała RN odwołująca Prezesa Zarządu 

 Uchwala_RN-28-IV-2008_odwolanie_prezesa.pdf
Informację dodano 2008-04-28 08:02:10, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała RN 32/IV/2008 - Powołanie Prezesa
Zarządu 

 Uchwala_RN_32-IV-2008-Powolanie_Prezesa_Zarzadu.pdf
Informację dodano 2008-07-29 13:09:43, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała Rady Nadzorczej odwołująca p.o. Prezesa
Zarządu  

 Uchwala_RN-6-V-2009_odwolanie_p_o_Prezesa_Zarzadu.pdf
Informację dodano 2009-01-21 08:23:45, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała Rady Nadzorczej powołująca Prezesa
Zarządu 

 Uchwala_RN_4-V-2009-powolanie_Prezesa_Zarzadu.pdf
Informację dodano 2009-01-21 08:24:39, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku