pgk.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Zarząd spółki strona główna 
Zarząd spółki
Zarząd Spółki 
Nazwa Zarząd Spółki
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica KRAKOWSKA
Numer domu 11
Kod pocztowy 28-230 Połaniec


Skład zarządu

Zbigniew Guła - Prezes Zarządu

tel. (015) 865 05 40

 

Uchwała Rady Nadzorczej PGK z Połańcu Spółka z o.o. Nr 1/16/III/2018 z dnia 16.03.2018 r. w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Spółki

Uchwała Rady Nadzorczej PGK z Połańcu Spółka z o.o. Nr 26/IV/2007 z dnia 14.02.2008 r. w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

 
Informację zaktualizowano 2019-05-06 14:31:18, wprowadzający: Szczepan Tryka
 
Uchwała Nr 18/IV/2007 w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko "Prezes Zarządu" Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu.  UchwalaokonkursienaPrezesa.pdf
Informację zaktualizowano 2007-10-08 14:03:03, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Powołanie Prezesa Zarządu PGK w Połańcu Sp. z
o.o. 
 Uchwała_RN_21-IV-2007-Powolanie_Prezesa_Zarzadu.jpg
Informację dodano 2007-11-22 11:32:12, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu i
oddelegowanie członka RN do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu 
 Uchwala_RN_26-IV-2008-zawieszenieipowolanieprezesa.pdf
Informację dodano 2008-03-03 13:51:44, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała RN odwołująca Prezesa Zarządu 

 Uchwala_RN-28-IV-2008_odwolanie_prezesa.pdf
Informację dodano 2008-04-28 08:02:10, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała RN 32/IV/2008 - Powołanie Prezesa
Zarządu 

 Uchwala_RN_32-IV-2008-Powolanie_Prezesa_Zarzadu.pdf
Informację dodano 2008-07-29 13:09:43, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała Rady Nadzorczej odwołująca p.o. Prezesa
Zarządu  

 Uchwala_RN-6-V-2009_odwolanie_p_o_Prezesa_Zarzadu.pdf
Informację dodano 2009-01-21 08:23:45, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Uchwała Rady Nadzorczej powołująca Prezesa
Zarządu 

 Uchwala_RN_4-V-2009-powolanie_Prezesa_Zarzadu.pdf
Informację dodano 2009-01-21 08:24:39, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
  Biuletyn Informacji Publicznej - pgk.bip.umig.polaniec.pl