Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie zakładu strona główna 
Mienie zakładu
 

Wartość majątku trwałego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

w Połańcu Sp. z o.o. na dzień 31.12.2011 r.

                                                                                                                                                                  w tys.zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

I.

Wartości niematerialne    i prawne

30

II.

Środki trwałe

55 014

1.

Grunty

319

2.

Budynki i budowle

30 144

3.

Maszyny i urządzenia

2 982

4.

Środki transportowe

1 264

5.

Inne środki trwałe

169

6.

Środki trwałe w budowie

                        136

 
Informację zaktualizowano 2012-04-11 11:46:49, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zwiększenie kapitału zakładowego 
 Uchwala_9_24_2008_zwiekszenie_kapitalu_poczatkowego.pdf
Informację zaktualizowano 2009-04-21 12:33:17, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zwiększenie kapitału zakładowego 
 Uchwala_1_27_2009_zwiekszenie_kapitalu_zakladowego.pdf
Informację dodano 2009-04-21 12:35:43, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zwiększenie kapitału zakładowego 05.10.2009r. 
 Uchwala_2_28_2009_zwiekszenie_kapitalu_zakladowego.pdf
Informację dodano 2010-05-13 10:58:54, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zwiększenie kapitału zakładowego 15.09.2011 r. 
 Uchwala_1_40_2011_zwiekszenie_kapitalu_zakladowego.pdf
Informację dodano 2012-04-11 11:45:24, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku