Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status prawny strona główna 
Status prawny
 

 Forma organizacyjno-prawna podmiotu:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prowadzonym przez X Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach:
nr 0000178314

Struktura własnościowa podmiotu:Własność Gminy Połaniec

Wysokość kapitału zakładowego: 29 830 000,00 PLN

 REGON 830337375

 

 
Informację zaktualizowano 2013-06-13 09:32:24, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku