UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://pgkpolaniec.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne strona główna 
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w połańcu Sp z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: "Dostawę worków do segregacji odpadów komunalnych dla przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp z o. o. od dnia podpisania umowy do dnia 19.07.2019r."

informacja o wyborze ofertyu

 Zapytanie ofertowe
Informację zaktualizowano 2019-06-28 12:04:46, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy  

,,Dostawa paliw płynnych dla potrzeby PGK w Połańcu Spółka z o.o.”

Informacja o wyborze oferty

Informacja o złożonych ofertach

Pytania i odpowiedzi SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zal 1- wzór umowy

Załączniki do zamówienia

 
Informację zaktualizowano 2019-06-24 14:30:15, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawa używanego samochodu Śmieciarki dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki

załączniki wersja edytowalna

 
Informację zaktualizowano 2019-06-19 08:28:41, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

"Wykonanie oraz montaż elementów zgarniacza radialnego typu ZURc 18 - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o."

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Schemat

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-05-30 22:54:55, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

"Zakup Podchlorynu sodu technicznego - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o."

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Druk ofertowy

 
Informację zaktualizowano 2019-05-30 22:57:02, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Sprzedaż wraz z dostawą -"zestawu wodomierza przedpłatowego" szt.8 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-05-13 12:46:35, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

"Zakup oraz dostawa Pralko-Suszarki - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o."

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-05-17 14:42:05, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

"Wykonanie oraz montaż elementów zgarniacza radialnego typu ZURc 18 - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o."

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-05-17 14:54:33, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zaproszenie do składania ofert 

Opracowanie Koncepcji i Studium Wykonalności, oraz wniosku do NFOŚiGW celem pozyskania dotacji dla inwestycji "Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec".

Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-05-06 14:30:08, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zakup oraz dostawa Nadtlenku wodoru 35% - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-04-26 10:39:28, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zakup oraz dostawa ACTIFOC+ na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-04-05 12:24:19, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Wykonywanie napraw pomp zatapialnych i mieszadeł do ścieków oraz pomp do wody według każdorazowo zgłaszanych zleceń przez PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-03-29 12:37:40, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Dostawa i montaż dwóch systemów piany aktywnej oraz jednego systemu dozującego do jednego modułu samoobsługowej myjni bezdotykowej typu JetWash, produkcji Ehrle.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-03-27 12:46:18, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-02-20 14:23:53, wprowadzający: Szczepan Tryka
Informacja o wyborze oferty 

"Zakup i dostawa środków utrzymania czystości i worków na śmieci na potrzeby PGK w Połańcu Sp. z o.o."

 worki.pdf
Informację zaktualizowano 2019-02-06 07:30:52, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Remont stopnia sprężającego AERZEN GM 25s wraz z naprawą silnika

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

 
Informację zaktualizowano 2019-02-13 14:24:25, wprowadzający: Szczepan Tryka
informacja o wyborze oferty na dostawę odzieży
ochronnej 
 20190130122636933.pdf
Informację dodano 2019-01-30 15:06:24, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zakup oraz dostawa EmFarma Plus w beczkach 20 litrów 120 sztuk - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Druk ofertowy

 
Informację zaktualizowano 2019-02-06 13:31:18, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zakup oraz dostawa ProBio SANIT w beczkach 20 litrów - na Oczyszczalnie Ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

 
Informację zaktualizowano 2019-01-30 14:56:15, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

"Wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Luszyca g. Połaniec"

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-01-23 11:15:51, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytenie ofertowe pn. "Zakup oraz dostawa wapna palonego mielonego WR na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. zo.o."

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-01-21 20:43:59, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zamawiający zaprasza do zlożenia ofert na: "usługa serwisowa samoobsługowej myjni bezdotykowej typu JetWash, 4-stanowiskowej, produkcji Ehrle wraz z 2-stanowsikowym odkurzaczem NS premium"

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2019-01-16 12:48:45, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenienie o zamówieniu 
"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” - Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec"

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert 18 luty 2019r.

Odpowiedź na pytanie 01.02.2019

Odp. na pyt. i zmiana siwz

Zał. do odp. na pyt.

Zmiana ogłoszenia 2

Sprostowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki cz.1

Załączniki cz.2

 
Informację zaktualizowano 2019-04-03 09:56:15, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa części samochodowych, olejów, płynów i smarów dla potrzeb Przędsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. zo.o."

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Informację zaktualizowano 2019-01-14 08:55:53, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na "Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez Zamawiającego działalności".

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik 3a

 
Informację zaktualizowano 2019-01-11 08:51:08, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o składa zapytanie ofertowe na "Dostawę nowej posypywarki ciągnikowej - do zimowego utrzymywania dróg o poniższych bądź zbliżonych parametrach do miejscowości Połaniec".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-11-28 12:34:24, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie cenowe: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku administracyjno-biurowego przy ul. Krakowskiej 11, 28-230 Połaniec.

Zapytanie cenowe

 
Informację zaktualizowano 2018-11-16 11:29:32, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na: "Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej postępowań o udzielenie zamówień publicznych"

Sprostowanie do protokołu z wyboru oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie do oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-11-26 14:22:47, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na: Dostawa soli Drogowej luzem wraz z dostawą do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2018/2019 w Połańcu

informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2018-11-13 08:10:41, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie ofertowe "Dostawa materiałów elektrycznych wg załącznika Nr 1 dla wszystkich Działów PGK na 2018-2019 rok"

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-10-08 14:36:17, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę Dzwonów pomiarowych hydrostatycznych ze złączką prostą na przewód 8/6 do przepompowni ścieków 12szt.

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-10-02 08:48:20, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę Przetworników ciśnienia PS-1N 24VDC 4-20mA 0-4m 10szt.

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-10-02 08:42:45, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

PGK w Połańcu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na Zakup i dostawę Flopam FO 4800

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-09-28 09:31:37, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.

Unieważnienie Postępoiwania

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

 
Informację zaktualizowano 2018-09-13 11:43:16, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na: "Kabina do ciągnika MTZ 82"

 Zapytanie cenowe
Informację dodano 2018-08-31 10:09:46, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na : "Naprawa koparki JCB-803 wg załączonego wykazu prac naprawczych"

 Zapytanie cenowe
Informację dodano 2018-08-31 09:56:23, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie cenowe

Formularz oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-09-03 14:11:54, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Zakup oraz dostawa taśmy gumowej przenośnika oraz spinki do samodzielnego montażu - na Oczyszczalnie ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o."

treść zapytania

wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-07-25 09:26:04, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Zakup i dostawa wody mineralnej, cukru i herbaty na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o."

Zapytanie cenowe

Załącznik nr2

 
Informację zaktualizowano 2018-06-21 10:43:27, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Zakup i dostawę wody mineralnej, cukru i herbaty na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o."

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie cenowe

Załącznik nr2

 
Informację zaktualizowano 2018-06-21 10:35:33, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o przetargu 

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Informację zaktualizowano 2018-06-18 14:17:33, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Zakup oraz dostawa gazów technicznych, drutu spawalniczego, elektrod oraz tarcz do cięcia i szlifowania, na potrzeby PGK w Połańcu Sp. z o.o."

Wzór oferty

Zapytanie cenowe

 
Informację zaktualizowano 2018-06-04 13:10:00, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o przetargu 

Przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” – „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”. 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym przetargu nieograniczonego na 

 „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”,  ogłoszenie  2018/S 095-217147"

 

Unieważnienie Postępoiwania

Informacja o złożonych ofertach i załącznik-oświadczenie o przynależności

Zapytanie i odpowiedż do SIWZ nr2

Zmiana ogłoszenia 2018-06-19

Zmiana siwz - 19 czerwiec 2018 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -ujednolicony v.o. - 19.06.2018

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przebudowa sieci załączniki

Rozbudowa sieci załączniki

 
Informację zaktualizowano 2018-08-27 08:25:04, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

"Zakup i dostawa części samochodowych, olejów, płynów i smarów dla potrzeb PGK w Połańcu Sp. z  o.o."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Umowa

Zał 1

Zał 2

 
Informację zaktualizowano 2018-05-28 10:20:00, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Zakup oraz dostawę ProBio SANIT w pojemnikach 20 litrów"

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-05-02 11:40:11, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Przeglądy okresowe sprzętu ochrony indywidualnej znajdujęcego się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. oraz sprzedaży zamówieonego sprzętu ochrony"

Zapytanie cenowe

 
Informację zaktualizowano 2018-04-06 13:56:35, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe za zakup materiałów budowlanych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytania cenowe

Załącznik nr 3a

 
Informację zaktualizowano 2018-04-13 08:47:38, wprowadzający: Szczepan Tryka
Wybór oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup środków utrzymania czystości i worków na śmieci na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Informację zaktualizowano 2018-02-23 11:49:35, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o zamówieniu zakupu pojazdu 

"Zakup pojazdu technicznego do zbiórki nieczystości stałych (śmieciarka) przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."


Dnia 27 lutego 2018 roku dodano odpowiedzi na zapytania przetargowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach

Zapytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Informację zaktualizowano 2018-03-21 11:39:46, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Zapytanie cenowe na "Zakup oraz dostawa ACTIFOC+ na Oczyszczalnie Ścieków Łęg
PGK w Połańcu Sp. z o.o."

Zapytanie cenowe

załącznik

Wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2018-02-19 14:43:19, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o zamówieniu zakupu pojazdu  

"Zakup pojazdu technicznego do zbiórki nieczystości stałych (śmieciarka) przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."

Dnia 13 lutego 2018 roku dodano odpowiedzi na zapytania przetargowe

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zapytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

 
Informację zaktualizowano 2018-02-20 11:18:04, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie na ,, Zakup i dostawa części samochodowych, olejów, płynów i smarów dla potrzeb Przedsięgiorstwa Gospodarki Komunalnek w Połańcu Sp. z o.o.'

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Wzór umowy

 
Informację dodano 2018-01-29 13:43:11, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe "Zakup materiałów
instalacyjnych wod-kan, c.o. na 2018r." 

Zapytanie ofertowe

zał.3a wersja edytowalna

 
Informację zaktualizowano 2018-01-15 13:26:37, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe "Wykonanie badań
laboratoryjnych na wysypisku śmieci w Luszycy"  

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 
Informację zaktualizowano 2017-12-29 13:16:40, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na usługę serwisową
samoobsługowej myjni bezdotykowej  

informacja o wyborze oferty

Zapytanie cenowe

Wzór oferty

Wzór Umowy

 
Informację zaktualizowano 2017-12-15 08:45:25, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa posypywarki do zimowego utrzymania dróg"

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 
Informację zaktualizowano 2018-01-11 16:38:12, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe "Opis stanowisk pracy,wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie systemu wynagradzania w Spółce" 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2017-11-13 15:04:07, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe "Dostawa soli drogowej luzem
wraz z dostawą do zwalaczania skótków zimy w
sezonie zimowym 2017-2018 w Połańcu" 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis przedmiotu zapytania

Wzór oferty

Wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2017-09-26 14:45:04, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe 

Dostarczenie kompletnego pionu tłocznego Dn 40 ze stali nierdzewnej oraz podzespołów

Zapytanie cenowe

Oferta

Załącznik nr 1

 
Informację zaktualizowano 2017-08-11 12:19:50, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa części samochodowych, olejów, płynów i smarów dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 specyfikacja asortymentowa

załącznik nr 3 wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2017-08-08 12:39:50, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie cenowe na młotki bijakowe 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

oferta

 Zapytanie_cenowe_mlotki.pdf
Informację zaktualizowano 2017-07-07 11:08:59, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy paliw  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie nr 528646-N-2017 z dnia 2017-06-08 r..pdf

Paliwo_załączniki.zip

 
Informację zaktualizowano 2017-06-29 14:56:03, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letnich
przeglądów instalacji elektrycznej  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik 3a

Wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2017-04-03 21:57:23, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na sprzedaż stabilizacji
10,15,20 MPa 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na stabilizację 10,15,20 MPa

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wzór oferty

 
Informację zaktualizowano 2017-03-24 10:58:22, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę
materiałów budowlanych 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów budowlanych.

zapytanie ofertowe

wzór oferty

wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2017-03-15 15:29:12, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznej dla projektu pn. "Przebudowa sieci
ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec" 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec" do konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 1- zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Koncepcja

Wzór oferty i zał.

Wzór oferty i zał. wersja edytowalna

 
Informację zaktualizowano 2017-03-08 22:53:31, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i
oklejenie samochodów 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu i oklejenie samochodów będących własnością spółki.

informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Projekt graficzny

Formularz ofertowy

 
Informację zaktualizowano 2017-02-22 19:54:05, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę części
samochodowych, olejów, płynów i smarów  

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Zakup i dostawa części samochodowych, olejów, płynów i smarów dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Oferta wzór

Umowa wzór

Zał. nr 2

Zał. nr 3

 
Informację zaktualizowano 2017-02-07 10:54:30, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na dostawę soli drogowej 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej luzem wraz z dostawą do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017 w Połańcu

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 Wzór umowy
Informację zaktualizowano 2017-01-13 14:40:29, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki "Podnośnik koszowy
zwyżka zamontowany na pojeździe do 3,5t" 
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informację dodano 2017-01-05 11:41:39, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na oklejenie samochodów 

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i oklejenie samochodów:
1. Fiat Doblo (2szt. boki samochodu
2. Pojazd specjalny IVECO DAILY 2005 podnośnik koszowy zwyżka zamontowany na pojeździe do 3,5 T (2 szt. na drzwiach)

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 
Informację zaktualizowano 2016-12-16 12:34:05, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na serwis myjni bezdotykowej  

Zapytanie ofertowe na : "Usługę serwisową samoobsługowej myjni bezdotykowej typu JetWasch, 4-stanowiskowej, produkcji Ehrle"

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 
Informację zaktualizowano 2016-12-14 14:32:14, wprowadzający: Szczepan Tryka
Pojemnik koszowy zwyżka zamontowany na pojeździe
do 3,5 T  

Zamówienie obejmuje dostawę: "Pojemnik koszowy zwyżka zamontowany na pojeździe do 3,5 T"

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie

Załączniki

 
Informację zaktualizowano 2016-12-05 14:27:15, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na materiały biurowe  

Przedmiotem zamówienia jest  zakup oraz dostawa materiałów biurowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zgodnie z mamieszczoną specyfikacjąz w zapytaniu ofertowym.

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr1

Załącznik nr1A

Wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2016-12-05 14:34:08, wprowadzający: Szczepan Tryka
Pojemnik koszowy zwyżka zamontowany na pojeździe
do 3,5 T  

Zamówienie obejmuje dostawę: "Pojemnik koszowy zwyżka zamontowany na pojeździe do 3,5 T"

Informacja o unieważnieniu postępowania

zwyżka.zip

 Ogłoszenie.pdf
Informację zaktualizowano 2016-11-24 08:07:02, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na sól drogową  

Zapytanie ofertowe na wycenę soli drogowej z dostawą do miejscowości Połaniec

Wybór oferty

Zapyt_ofert_sol.pdf

Formularz ofertowy sól drogowa.docx

Wzór umowy

 
Informację zaktualizowano 2016-11-30 09:55:12, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na paliwa płynne  

Zapytanie ofertowe na: "Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."

Unieważnienie postępowania na dostawę paliw

Zapytanie_ofertowe_paliwa_plynne.pdf

Załącznik Nr 1_paliwa.docx

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców

 
Informację zaktualizowano 2016-10-27 09:21:20, wprowadzający: Szczepan Tryka
Wybór oferty na materiały elektryczne do
wykonania szafki sterowniczej 
 mat_elektr_wybor.pdf
Informację dodano 2016-10-10 13:02:10, wprowadzający: Szczepan Tryka
Unieważnienie postępowania na sprzedaż i
dostawę środków chemicznych 

Unieważnienie postępowania "Na sprzedaż i dostawę środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji samochodów w samoobsługowych myjniach bezdotykowych"

 up_sch.pdf
Informację dodano 2016-10-03 10:30:00, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na materiały elektryczne 

Zapytanie ofertowe na: "Materiały elektryczne do wykonania szafki sterowniczej w przepompowni ścieków oraz materiały do wykonania instalacji zmierzchowej".

Zapytanie ofertowe_materiały.pdf

Formularz ofertowy na materiały elektryczne.docx

 
Informację zaktualizowano 2016-09-14 07:11:43, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na środki Chemiczne 

Zapytanie ofertowe na: "Na sprzedaż i dostawę środków chemichnych do czyszczenia i konserwacji samochodów w samoobsługowych myjniach bezdotykowych."

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne.pdf

Załącznik nr1_środki chemiczne.pdf

 
Informację zaktualizowano 2016-09-12 14:05:07, wprowadzający: Szczepan Tryka
Unieważnienie Postępowania 

Unieważnienie postępowania na wykonanie: Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w PGK Połaniec Sp. z o.o. poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE" w ramach wniosku o dofinansowanie do konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16, Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

 Unieważnienie Studium Wykonalności.pdf
Informację dodano 2016-09-08 09:52:55, wprowadzający: Szczepan Tryka
Unieważnienie Postępowania 

Unieważnienie postępowania na wykonanie: "Opracowanie Audytów efektywności energetycznej do projektu pn. "Poprawa Efektywności energetycznej w PGK Połaniec Sp. z o.o. poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE" w ramach wniosku o dofinansowanie do konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16, Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

 Unieważnienie Opracowania Audytów.pdf
Informację zaktualizowano 2016-09-08 09:49:09, wprowadzający: Szczepan Tryka
Ustalenie godziny składania ofert na Opracowanie
Studium Wykonalności 

Ustalenie godziny składania ofert na Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w PGK Połaniec Sp. z o.o. poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE" w ramach wniosku o dofinansowanie do konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16, Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

 Ustalenie godziny.pdf
Informację zaktualizowano 2016-08-26 11:05:35, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na samochód 


„Zakup oraz dostawa samochodu Ciężarowego kategorii N1, (3 miejscowego w jednym rzędzie, tj. kierowca + 2 miejsca + przestrzeń bagażowa oddzielona ścianą szczelną z wyciszeniem przegrody”

Zapytanie ofertowe na samochód.pdf

Załącznik nr 2.docx.doc

 Załącznik nr1 - specyfikacja.pdf
Informację zaktualizowano 2016-08-25 14:27:24, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zmiana terminu składania ofert 

Zmiana terminu na Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w PGK Połaniec Sp. z o.o. poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE" w ramach wniosku o dofinansowanie do konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16, Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

 Zmiana terminu.pdf
Informację zaktualizowano 2016-08-25 11:31:50, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów
efektywności energetycznej 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Audytów efektywności energetycznej do projektu pn. "Poprawa Efektywności energetycznej w PGK Połaniec Sp. z o.o. poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE" w ramach wniosku o dofinansowanie do konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16, Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

 zapytanie ofertowe_opr_aud.pdf
Informację dodano 2016-08-17 15:44:42, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na Opracowanie Studium
Wykonalności projektu 

Zapytanie ofertowe na Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w PGK Połaniec Sp. z o.o. poprzez termomodernizację i zastosowanie OZE" w ramach wniosku o dofinansowanie do konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16, Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"

 zapytanie ofertowe.pdf
Informację dodano 2016-08-17 15:33:12, wprowadzający: Szczepan Tryka
Wybór oferty na 12 przyłączy 
 wybór oferty 12 przyłączy .pdf
Informację dodano 2016-08-01 09:34:22, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe na 12 przyłączy 

Zapytanie ofertowe - "Opracowania materiłów do zgłoszenia 12 przyłączy (wraz z zasilaniem elektrycznym) kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym"

 Zapytanie ofertowe - 12 przyłączy.pdf
Informację dodano 2016-07-14 15:50:32, wprowadzający: Szczepan Tryka
Wybór oferty na dostawcę paliw 
 wybór oferty.pdf
Informację dodano 2016-06-22 09:53:11, wprowadzający: Szczepan Tryka
Wybór ofert na kanalizację i 31 przyłączy 

Unieważnienie postępowania - Koncepcja.pdf

Wybór oferty - 31 przyłączy.pdf

 
Informację zaktualizowano 2016-06-09 07:16:21, wprowadzający: Szczepan Tryka
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w
Połańcu Sp. z o.o.  

SIWZ Część-I.pdf

SIWZ Część II – Wzór Umowy.doc

SIWZ Część III-OPZ.pdf

wykaz pojazdów.doc

Załączniki -wersja edytowana.doc

 
Informację zaktualizowano 2016-06-08 10:57:28, wprowadzający: Szczepan Tryka
```Zapytanie``` 

Zapytanie ofertowe - "Opracowania materiłów do zgłoszenia 31 przyłączy (wraz z zasilaniem elektrycznym) kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym"

uzupełnienie2

 Zapytanie ofertowe - 31 przyłączy.pdf
Informację zaktualizowano 2016-05-20 14:57:24, wprowadzający: Szczepan Tryka
`Zapytanie`` 

Zapytanie ofertowe - "Koncepcji kanakizacji tłocznej przesyłu ścieków z terenu gminy Połaniec do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgu"

uzupełnienie1

 Zapytanie ofertowe - kanalizacja tłoczna.pdf
Informację zaktualizowano 2016-05-20 09:36:28, wprowadzający: Szczepan Tryka
Zapytanie ofertowe dot. dostawy art. biurowych 
 Zapytanie ofertowe - art. biuroweII.pdf
Informację dodano 2015-12-07 13:29:35, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe dot. dostawy urządzeń
biurowych - niszczarek 
 Zapytanie ofertowe - niszczarka.pdf
Informację dodano 2015-12-07 13:27:17, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów
promocyjnych, gadżetów na konferencję
podsumowującą realizację projektu pod nazwą
"Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Połaniec" 

Formularz ofertowy

 Gadżety II.doc
Informację dodano 2015-12-02 12:05:43, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na tablicę pamiątkową 

Formularz oferty - na tablicę pamiątkową.docx

 zapytanie ofertowe-tablica pamiątkowa.pdf
Informację zaktualizowano 2015-11-24 10:06:40, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu
graficznego i wydruk zaproszeń na konferencję
podsumowującą realizację projektu "modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec" 

Formularz ofertowy zaproszenia

 Zapytanie ofertowe zaproszenia.pdf
Informację dodano 2015-11-23 11:19:44, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
````Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia
prasowego w prasie regionalnej  

``Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia


prasowego w prasie regionalnej PGK

Zapytanie ofertowe - prasa regionalna1.pdf

 Formularz ofertowy1.doc
Informację zaktualizowano 2015-11-18 09:37:45, wprowadzający: Małgorzata Walenciak, autor: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic inform. o
współf. z WFOŚiGW 

Formularz ofertyWFOŚiGW.docx

 Zap.ofert.WFOŚIGW.pdf
Informację dodano 2015-11-12 13:50:36, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk
papieru firmowego używanego do korespondencji w
ramach projektu pn. "Modernizacja Oczyszczalni
Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec" 

Formularz oferty

 Zap.ofert.papierfirm..pdf
Informację zaktualizowano 2015-11-06 10:16:33, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na oklejenie wielofunkcyjnego
samochodu komunalnego z urządzeniem hakowym oraz
kontenerem asenizacyjnym o poj. 4500 l 
 Zap. ofert. wielof.samo.komun..pdf
Informację dodano 2015-10-30 08:36:54, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy w
ramach promocji Projektu pn. Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec" 
 Zapytanie ofertowe.pdf
Informację zaktualizowano 2015-10-23 11:46:38, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
``Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia
prasowego w prasie regionalnej 

Formularz ofertowy

 Zapytanie ofertowe - prasa regionalna.pdf
Informację zaktualizowano 2015-10-23 10:25:40, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i
oklejenie samochodu do usuwania awarii zakupionego
w ramach realizacji Projektu współfinans. ze
środków Unii Europejskiej 
 Zapytanie ofert..pdf
Informację dodano 2015-10-12 09:06:34, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zawiadomienie o wyborze oferty - tablice inf 
 Zaw o wyb. oferty tabl.inf..pdf
Informację dodano 2015-09-29 13:59:10, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na wykonanie tabliczek
informacyjnych 
 Zapytanie ofertowe - tabliczki.pdf
Informację dodano 2015-09-18 13:39:14, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Unieważnienie przetargu pn. Dostawa używanego
samochodu śmieciarki dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Połańcu Sp. z o.o." 
 Unieważnienie (1).pdf
Informację dodano 2015-07-17 13:09:27, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe na wykonanie wizytówek 
 zapyt ofert wizyt..pdf
Informację dodano 2015-07-08 08:38:33, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Dostawa używanego samochodu Śmieciarki
dlapotrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
wPołańcu Sp. z o.o.  

SIWZ - Część I - IDW

Część II SIWZ - Umowa

Część III SIWZ - OPZ

Załączniki - wersja edytowalna

 BZP 25.06.2015.docx
Informację dodano 2015-06-25 11:24:34, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Unieważnienie przetargu Dostawa używanego
samochodu Śmieciarki dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Połańcu Sp. z o.o.  
 Unieważnienie22.06.2015.pdf
Informację dodano 2015-06-22 13:44:16, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu pn. Dostawa paliw płynnych dla
potrzeb PGK w Połańcu Sp. z o.o.  
 Inf o wyborze oferty-paliwo.pdf
Informację dodano 2015-06-22 10:29:57, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do przetargu Dostawa używanego
samochodu Śmieciarki dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Połańcu Sp. z o.o.  
 Zapytanie nr 1.pdf
Informację dodano 2015-06-18 08:40:15, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
``Zapytanie` 
 Zap. ofert art biur..pdf
Informację zaktualizowano 2015-06-16 13:37:43, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Dostawa używanego samochodu Śmieciarki dla
potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Połańcu Sp. z o.o. 

SIWZ - Część I

Część II SIWZ - Umowa

Część III SIWZ - OPZ

Załączniki- wersja edytowalna

 BZP.docx
Informację dodano 2015-06-11 12:59:24, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGK w
Połańcu Sp. zo.o. 

SIWZ I.pdf

SIWZ - Część II.doc

SIWZ - Część III.pdf

 Wykaz pojazdów.pdf
Informację dodano 2015-06-03 10:19:30, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu pn.Kontrakt 05 "Zakup specjalistycznych
pojazdów -samochód do usuwania awarii wraz z
wyposażeniem" 
 Info o wyborze ofertypdf.pdf
Informację dodano 2015-05-26 13:35:20, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do SIWZ w przetargu Kontrakt 05:
Zakupspecjalistycznych pojazdów- samochód do
usuwania awarii wraz z wyposażeniem. 
 Pyt i odp. 11.05.2015.pdf
Informację dodano 2015-05-11 12:22:37, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów- samochód do usuwania
awarii wraz z wyposażeniem  

SIWZ

Umowa

OPZ

BZP

Załączniki nr 2-4

 Oferta i zał..doc
Informację dodano 2015-05-06 13:22:25, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu pn.Kontrakt 05 "Zakup specjalistycznych
pojazdów - wielofunkcyjny samochód komunalny z
urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjnym
o pojem. 4 500 litrów " 
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację dodano 2015-04-30 12:39:59, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe 
 Zapytanie ofertowe - art. biurowe.pdf
Informację dodano 2015-04-28 10:03:12, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Informacja o unieważnieniu w przetargu Kontrakt
05: "Zakup specjalistycznych pojazdów - samochód
do usuwania awarii wraz z wyposażeniem.  
 Info o unieważnieniu.pdf
Informację dodano 2015-04-28 09:12:39, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 2 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt
05: Zakup specjalistycznych pojazdów - samochód
do usuwania awarii wraz z wyposażeniem 
 Odpowiedzi na zapytania przetargowe
Informację dodano 2015-04-20 14:37:40, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 2 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt
05: Zakup specjalistycznych pojazdów -
wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem
hakowym oraz z kontenerem asenizacyjnym o poj. 4
500 l"  
 Odpowiedzi na zapytania przetargowe
Informację zaktualizowano 2015-04-20 14:35:28, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana terminu - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów - Wielofunkcyjny
samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz
kontener asenizacyjny o poj 4500l  

BZP - zmiana terminu

 Zmiana terminu - wielof. sam. komun..pdf
Informację dodano 2015-04-17 16:04:23, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana terminu - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów - samochód do
usuwania awarii wraz z wyposażeniem 

BZP - zmiana

 Zmiana terminu - samoch do usuw. awarii.pdf
Informację dodano 2015-04-17 16:01:04, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do SIWZ - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów - Wielofunkcyjny
samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz
kontener asenizacyjny o poj 4500l  
 Pyt i odp. 17.04.2015 - wielof. sam..pdf
Informację dodano 2015-04-17 14:40:17, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do SIWZ - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów - samochód do
usuwania awarii wraz z wyposażeniem. 
 Odp. 17.04.2015 - do usuw awarii.pdf
Informację dodano 2015-04-17 14:20:36, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów - Wielofunkcyjny
samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz
kontener asenizacyjny o poj 4500l 

SIWZ

Umowa

SIWZ III- OPZ

Załączniki edyt.

 Ogłoszenie w BZP -wielof. samoch kom..docx
Informację dodano 2015-04-14 14:36:38, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - Kontrakt 05:Zakup
specjalistycznych pojazdów- samochód do usuwania
awarii wraz z wyposażeniem 

Ogłoszenie

Umowa

SIWZ I

Załączniki edyt.

Część III do SIWZ - OPZ -usuw. awarii.doc

 
Informację dodano 2015-04-14 14:11:56, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Unieważnienie przetargu Kontrakt 05: "Zakup
specjalistycznych pojazdów" w ramach Projektu
"Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Połaniec" 
 Unieważnienie Kontraktu05.pdf
Informację dodano 2015-04-14 14:04:12, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 3 do SIWZ - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów  
 Pyt i odp. do SIWZ 07.04.2015.pdf
Informację dodano 2015-04-08 10:23:15, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 2 do SIWZ - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów w ramach realizacji
Projektu "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Połaniec". 
 Pyt i odp do SIWZ 02.04.2015.pdf
Informację dodano 2015-04-02 12:23:04, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 2 do SIWZ - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów w ramach realizacji
Projektu "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Połaniec". 
 Zmiana SIWZ i Umowy.pdf
Informację dodano 2015-04-02 12:20:34, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Załączniki do SIWZ - Kontrakt nr 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów. 
 Zał. do SIWZ - wersja edytowalna.docx
Informację dodano 2015-03-31 12:21:35, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt 05:
Zakup specjalistycznych pojazdów w ramach
realizacji Projektu "Modernizacja Oczyszczalni
Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec. 
 Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
Informację dodano 2015-03-31 11:47:41, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do SIWZ - Kontrakt 05: Zakup
specjalistycznych pojazdów w ramach realizacji
Projektu pn. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie gminy Połaniec" 
 Pyt nr 1 - 30.03.2015.pdf
Informację dodano 2015-03-30 08:43:15, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
``Zapytanie` 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu promocji Projektu pn. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Połaniec"

Zał do Zapyt. ofert- gadżety.pdf

Zapyt ofert - gadżety.pdf

Inf o wyborze oferty.pdf

 
Informację zaktualizowano 2015-04-13 09:20:33, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Kontrakt 05 zakup specjalistycznych pojazdów 

Część II do SIWZ05 - Umowa.pdf

Cześć I SIWZ05 -IDW.pdf

Część III do SIWZ05.pdf

Ogłoszenie BZP.docx

Samochód do usuwania awarii Parametry techn.1.docx

Samochód wielofunkcyjny.docx

 
Informację dodano 2015-03-25 15:06:44, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 Zał. nr 1 do Zapyt ofert - prasa lokalna.pdf
Informację dodano 2015-03-19 13:16:42, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie ofertowe - publikacja artykułu w prasie
lokalnej 
 Zapyt ofert - prasa lokalna.pdf
Informację dodano 2015-03-19 13:15:36, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór najkorzystniejszej oferty kontrakt nr 04 
 Wybór najkorzyst. oferty 04.pdf
Informację dodano 2015-03-05 14:46:44, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór najkorzystniejszej oferty kontrakt nr 03 
 Wybór najkorzyst. oferty 03.pdf
Informację dodano 2015-03-05 14:45:28, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
`Zapytanie 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Odpowiedź na pytanie

 
Informację zaktualizowano 2015-04-14 09:38:15, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt 04:
Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 

Zmiana z BZP

Aneks do Programu funkcjonalno-użytkowego

 Zmiana nr 1
Informację dodano 2015-02-19 12:22:49, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn.Kontrakt
04: „Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem” - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg „FIDIC Żółta
Księga” realizowany w ramach Projektu
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Połaniec” 

SIWZ wraz z załącznikami

Program funkcjonalno - użytkowy

Wzór umowy

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację dodano 2015-02-13 11:36:43, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Informacja o unieważnieniu w przetargu pn.
Połaniec: Kontrakt 04: Projekt oraz roboty
budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie
modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz
z dostawą urządzeń technologicznych i
wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
monitoringiem - wdrożenie na podstawie Warunków
Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
 Informacja o unieważnieniu postępowania
Informację dodano 2015-02-13 10:45:40, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 3 oraz zmiana nr 4 do SIWZ w
przetargu pn. Kontrakt 04: Projekt oraz roboty
budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie
modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz
z dostawą urządzeń technologicznych i
wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
monitoringiem - wdrożenie na podstawie Warunków
Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 

Załączniki do SIWZ

 Zapytanie nr 3 i Zmiana nr 4 do SIWZ
Informację zaktualizowano 2015-01-23 11:18:07, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 3 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt 04:
Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
 Zmiana nr 3
Informację dodano 2015-01-22 15:09:26, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 2 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt
04: Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
 Zapytanie nr 2
Informację zaktualizowano 2015-01-16 12:48:28, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 2 do przetargu pn. „Kontrakt 03:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Połaniec” 
 Zapytanie nr 2
Informację dodano 2015-01-16 12:44:05, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 2 do SIWZ w przetargu pn. „Kontrakt
03: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Połaniec”  

Zmiana nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 
Informację dodano 2015-01-14 14:21:42, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 2 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt 04:
Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
 Zmiana nr 1
Informację dodano 2015-01-13 14:49:57, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt
04: Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
 Zapytanie nr 1
Informację dodano 2015-01-13 14:49:27, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zapytanie nr 1 do przetargu pn. „Kontrakt 03:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Połaniec” 

Załączniki do SIWZ

 Zapytanie nr 1
Informację dodano 2015-01-09 14:48:25, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu pn. „Kontrakt
03: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Połaniec” 

Zmiana terminu

 Zmiana nr 1
Informację dodano 2015-01-09 14:43:50, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 2 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt 04:
Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 

Zmiana terminu

 Zmiana nr 2
Informację dodano 2015-01-09 14:36:11, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu pn. Kontrakt 04:
Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga
realizowany w ramach Projektu Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
 Zmiana nr 1
Informację dodano 2015-01-08 08:53:47, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Kontrakt
04: „Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni
Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń
technologicznych i
wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
monitoringiem” - wdrożenie na podstawie
Warunków Kontraktowych wg „FIDIC Żółta
Księga”realizowany w ramach Projektu
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Połaniec” 

SIWZ wraz z załącznikami

Wzór umowy

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy - załącznik graficzny

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację dodano 2015-01-07 11:54:12, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Kontrakt 03: Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu dla Projektu „Modernizacja
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” 

SIWZ wraz z załącznikami

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację dodano 2015-01-05 14:27:54, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór oferty - Dostawa paliw płynnych dla
potrzeb PGK w Połańcu Spółka z o.o. 
 Wybór oferty
Informację dodano 2014-05-07 14:36:29, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw
płynnych dla potrzeb PGK w Połańcu Spółka z
o.o. 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki

Wykaz pojazdów i urządzeń stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu

 PGK POŁANIEC - SIWZ - PALIWO
Informację dodano 2014-04-10 11:30:47, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu w przeatrgu pn.
„Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku
w ramach programu „Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska z likwidacją ich
skutków – w zakresie likwidacji skutków
powodzi” 

Przedmiar robót

Ogłoszenie o zamówieniu

Wybór oferty

 SIWZ - PGK 10.10.12 r..pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-29 14:47:01, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - unieważnienie 
 Oczyszczalnia - unieważnienie2.pdf
Informację dodano 2012-10-09 15:16:25, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
`Ogłoszenie 

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację zaktualizowano 2012-09-12 13:32:56, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu w przeatrgu pn.
„Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku
w ramach programu „Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska z likwidacją ich
skutków – w zakresie likwidacji skutków
powodzi” - unieważnienie 
 Unieważnienie
Informację dodano 2012-09-07 14:52:30, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu w przeatrgu pn.
„Odbudowa infrastruktury po powodzi w 2010 roku
w ramach programu „Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska z likwidacją ich
skutków – w zakresie likwidacji skutków
powodzi”  

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

 Ogłoszenie o zamówieniu
Informację dodano 2012-08-22 11:30:41, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. Odbudowa
infrastruktury po powodzi w 2010 roku w ramach
programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska z likwidacją ich skutków – w
zakresie likwidacji skutków powodzi”
http://www.pgk.umig.polaniec.pl/siwzpgk.htm  
 
Informację zaktualizowano 2011-07-22 15:31:37, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór oferty na zakup używanej
koparko-ładowarki 
 Wybor_oferty_na_koparko_ladowarke.pdf
Informację dodano 2010-06-15 15:14:20, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
31.05.2010 r. odpowiedzi na pytania oferenta 
 31_05_2010_odpowiedzi_na_pytania_oferenta.pdf
Informację dodano 2010-05-31 14:29:34, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
SIWZ- dostawa używanej koparko-ładowarki II
ogłoszenie 
 SIWZ_dostawa_uzywanej_koparko_ladowarki_II_ogloszenie.pdf
Informację zaktualizowano 2010-05-27 15:19:06, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
II Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa używanej
koparko-ładowarki 
 Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawy_uzywanej_koparko_ladowarki_II.pdf
Informację dodano 2010-05-27 15:07:29, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Unieważnienie ogłoszenia na koparko-ładowarkę 
 Uniewaznienie_ogloszenia_na_koparko-ladowarke.pdf
Informację dodano 2010-05-27 12:14:10, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
SIWZ- dostawa używanej koparko-ładowarki 
 SIWZ_dostawa_uzywanej_koparko_ladowarki.pdf
Informację zaktualizowano 2010-05-11 14:56:47, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa używanej
koparko-ładowarki 
 Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawy_uzywanej_koparko_ladowarki.pdf
Informację dodano 2010-05-11 14:19:20, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór najkorzystniejszej oferty na dowóz
kamienia samochodem 25 - 30 ton 
 Wybor_najkorzystniejszej_oferty_na_dowoz_tlucznia_samochod_25-30_ton.pdf
Informację dodano 2009-05-21 10:08:59, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór najkorzystniejszej oferty na dowóz
kamienia samochodem 12 - 20 ton 
 Wybor_najkorzystniejszej_oferty_na_dowoz_tlucznia_samochod_12-20_ton.pdf
Informację dodano 2009-05-21 10:08:13, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz tłucznia
samochodem 25 - 30 ton 
 Ogloszenie_o_zamowieniu_dowoz_tlucznia_samochod_25-30_ton.pdf
Informację zaktualizowano 2009-05-08 14:33:15, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz tłucznia
samochodem 12 - 20 ton 
 Ogloszenie_o_zamowieniu_dowoz_tlucznia_samochod_12-20_ton.pdf
Informację dodano 2009-05-08 14:32:04, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup
samochodu ciężarowego - wywrotki 

 Wybor_najkorzystniejszej_oferty_na_zakup_sam.ciezarowego-wywrotki.pdf
Informację dodano 2008-06-03 12:56:48, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
 
 Wybor oferty na kontrakt PII
Informację zaktualizowano 2007-11-12 11:13:33, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
 
 
Informację zaktualizowano 2007-11-12 11:13:56, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
 

Przetargi Funduszu Spójności

Wszystkie informacje na temat przetargu znajdują sie na naszej stronie internetowej pod adresem:


 http://www.pgk.umig.polaniec.pl/przetargifs.htm

 
Informację zaktualizowano 2007-11-12 11:14:14, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
 

 


 

 Zarzarzadzenie Nr 7 - powolanie Komisji Przetargowej
Informację zaktualizowano 2007-11-12 11:14:29, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku